Category Archives: განათლება

14 სექტემბერს საჯარო სკოლებში სწავლა დაიწყება

meeqvse skolaსაქართველოს მასშტაბით, საჯარო სკოლებში სწავლა 14 სექტემბერს დაიწყება, – ამის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაურმა 19 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
რაც შეეხება კერძო სკოლებს, ისინი სწავლის დაწყების თარიღს თავად განსაზღვრავენ. ლია გიგაურის ინფორმაციით, 2015-2016 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო გეგმის ადმინისტრაციულ ნაწილში შევიდა გარკვეული ცვლილებები. მათ შორის კერძო სკოლებისთვის სასწავლო კვირების მინიმალური რაოდენობა 34 კვირით განისაზღვრა. კერძო სკოლები თუ სწავლას გვიან დაიწყებენ სასწავლო წლის დამთავრება მათ საკმაოდ გვიან მოუწევთ.
დღეის მდგომარეობით, საჯარო და კერძო სკოლებში სულ დარეგისტრირებულია 46 660 მოსწავლე. განათლების სამინისტროს 820-მა მშობელმა მიმართა, რომელთაც შვილების დარეგისტრირება ვერ მოახერხეს, ანუ სხვადასხვა მიზეზის გამო, ეს პერიოდი გამორჩათ, ამიტომ 1 და 2 სექტემბერი პირველკლასელთა დამატებითი რეგისტრაციის ვადად განისაზღვრა.

პირველკლასელთათვის რეგისტრაციის დამატებითი ვადა გამოცხადდა

pirvelklaselebi 1 და 2 სექტემბერი პირველკლასელთა დამატებით სარეგისტრაციო ვადად განისაზღვრა. იმ ბავშვებისთვის, რომელთა ასაკი კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს შეესაბამება, მაგრამ სკოლაში დღემდე არ არიან დარეგისტრირებულნი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო დამათეით დროს გამოყოფს.
რეგისტრაცია განხორციელდება ელექტრონული ფორმით განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე http://registration.emis.ge  მხოლოდ იმ სკოლებში, სადაც განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში ვაკანტური ადგილებია.რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 3 და 4 სექტემბერს.

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირველ კლასში ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხა:
1. მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს კანონიერი წარმომადგენლის საცხოვრებელი ადგილისა და ტელეფონის ნომრის თაობაზე ინფორმაციას

2. დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი.

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ან მისი ტერიტორიული სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება მოსწავლისათვის პირადი ნომრის მინიჭება.

სკოლას უფლება აქვს დამატებით მოითხოვოს მოსწავლის ფოტოსურათის და სხვა დოკუმენტაციის წარდგენა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2015-2016 სასწავლო წლისათვის პირველკლასელთა რეგისტრაციის ვადებად 2015 წლის 23 აპრილილიდან 11 ივლისამდე პერიოდი განსაზღვრა. რეგისტრაცია 3 ეტაპად განხორციელდა და დღეისათვის საჯარო და კერძო სკოლების პირველ კლასებში 46 660 მოსწავლეა დარეგისტრირებული. მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრაციის პერიოდი საკმაოდ ხანგრძლივი იყო, ვადის ამოწურვის შემდეგ სამინისტროში რამოდენიმე ასეული მომართვა შევიდა იმ მშობლებისაგან, რომელთაც სხვადასხვა მიზეზების გამო გამორჩათ პირველკლასელთა რეგისტრაციის პერიოდი და ვერ დაარეგისტრირეს ბავშვები. სწორედ ამიტომ, სამინისტრომ დამატებითი დრო განსაზღვრა.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები დასრულდა

ერთიანი ეროვნული გამოცდები  ქიმიის საგნით დასრულდა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, შედეგები რამდენიმე დღეში გამოქვეყნდება.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები დასრულდა. დღეს, 22 ივლისს აბიტურიენტებმა ბოლო გამოცდა ქიმიის საგანში ჩააბარეს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით,  საქართველოს მასშტაბით, ქიმია დამატებით საგნად დაახლოებით 1500–ზე მეტმა აბიტურიენტმა აირჩია, თუმცა ტესტირებაზე  2% არ გამოცხადდა. ახალციხის საგამოცდო ცნეტრში, სამცხე–ჯავახეთის მასშტაბით 29 აბიტურიენტი იყო დარეგისტირებული, აქედან ტესტირება ყველა მათგანმა გაიარა. აპლიკანტების  თქმით, დავალებები საშუალო სირთულის იყო და პროცესმა მშვიდ გარემოში ჩაიარა.

Read the rest of this entry

სამცხე–ჯავახეთის უნივერსიტეტში სამ სპეციალობას სახელმწიფო სრულად აფინანსებს

2015–2016 სასწავლო წელს, სწავლის მსურველი ახალგაზრდებსისთვის სახელმწიფო რამდენიმე ფაკულტეტს დააფინანსებს.  სიახლე  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ეხება. სამინისტროს 100 %–იანი დაფინანსებით სარგებლობა სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც შეეძლებათ.

ეკონომიკის სპეციალობა  ერთ–ერთია, იმ სამ მიმართულებას შორის, რომელზეც  სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  ახალი სასწავლო წლიდან სწავლა უასო იქნება. დაფინანსებული ადგილების რაოდენობა სულ 120, მათგან 70 ახალციხის, ხოლო 50 ახალქალაქის კორპუსისთვის განისაზღვრა. ეკონომიკის სპეცილობისთვის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტმა სპეციალური პროგრამა შეიმუშავა. Read the rest of this entry

მობილური ტელეფონის შეტანის გამო, გამოცდიდან ერთი პედაგოგი მოიხსნა

პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდები დაიწყო. მათ ტესტირება დღეს სამოქალაქო განათლებაში, ფიზიკაში, ბიოლოგიასა და ხელოვნებაში გაიარეს.  სასერტიფიკაციო გამოცდები საქართველოს ყველა საგამოცდო ცენტრში დილის 9:00 საათზე დაიწყო. აპლიკანტებს კითხვებზე პასუხის გასაცემად დრო 5 საათი ჰქონდათ. მასწავლებლების თქმით, ტესტირების წარმატებით გასავლელად, გადამზადება და სხვადასხვა პროექტში ჩართვაა საჭირო. ამიტომ თუ პედაგოგი სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის სპეციალურად არ მოემზადება, მოცემულ საკითხებს ვერ დაძლევს.


ახალციხის საგამოცდო ცენტრში ამბობენ, რომ დარეგისტრირებული 72 პედაგოგიდან 22 მათგანი არ გამოცხადდა. Read the rest of this entry

საუნივერსიტეტო ქრონიკები

13 ივლისი

სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ონომასტიკაში რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა.

ახალციხეში 7 მაგისტრანტი და 9 აბიტურიენტი გამოცდაზე არ გამოცხადდა

მაგისტრანტები საერთო სამაგისტრო გამოცდებს აბარებენ. ახალციხის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის განმარტებით, ტესტები ოთხ ნაწილს მოიცავს. დღეს მათ ძალები ლოგიკურ და რაოდენობრივ მსჯელობაში მოსინჯეს.

მაგისტრანტების გამოცდები 9 ივლისს  წაკითხულის გააზრებისა და ანალიტიკური წერის ტესტებით დაიწყო. მათთვის გამოყოფილი დრო 2 საათსა და 20 წუთს შეადგენს. Read the rest of this entry

„ასწავლე საქართველოსთვის“ კონსულტანტ-მასწავლებლებისთვის კონკურსს აცხადებს

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრი პროგრამის „ასწავლე საქართველოსთვის“ ფარგლებში კონსულტანტ-მასწავლებლის პოზიციაზე კონკურსს აცხადებს.

კონკურსის ფარგლებში 148 ვაკანსიაზე ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 14 საგნის სპეციალისტი შეირჩევა. შერჩეული კანდიდატები სამცხე-ჯავახეთის, აჭარის, გურიის, იმერეთის, კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, ქვემო ქართლისა და შიდა ქართლის საჯარო სკოლებში განაწილდებიან.
კონსულტანტ-მასწავლებლების ფუნქცია-მოვალეობა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული შესაბამისი საგნის სწავლება, არაფორმალური სწავლების ხელშეწყობა იქნება, რაც საგნობრივი წრის შექმნას, დამატებითი გაკვეთილის ჩატარებას, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო პროექტებისა და სხვადასხვა აქტივობის განხორციელებას მოიცავს. გარდა ამისა, კონსულტანტ-მასწავლებელმა უნდა იზრუნოს როგორც საკუთარ, ისე ადგილობრივი მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე.

კონკურსის მონაწილე უნდა იყოს მინიმუმ ბაკალავრი და უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი შესაბამის საგანში ან 60-კრედიტიანი მასწავლებლის მომზადების საუნივერსიტეტო პროგრამის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში დასაქმების შემთხვევაში, პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებელი სავალდებულოა, ფლობდეს რუსულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენას.

პროგრამის “ასწავლე საქართველოსთვის” მიზანია კვალიფიციური კადრების მოზიდვის გზით სწავლა-სწავლების პროცესის ხელშეწყობა და განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა საქართველოს ყველა სკოლაში.

დაინტერესებული პირებს ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის მიღება HR.GOV.GE-სა და TPDC.GE-ზე შეუძლიათ.

აბიტურიენტები გამოცდას ინგლისურ ენაში აბარებენ

ერთიანი ეროვნული გამოცდები გრძელდება. დღეს აბიტურიენტებმა ტესტირება ინგლისურ ენაში გაიარეს. ახალციხის საგამოცდო ცენტრში დღევანდელ სესიებზე 540  აბიტურიენტი იყო დარეგისტრირებული, თუმცა  გამოცდაზე 10 მათგანი  არ გამოცხადდა.

ცენტრის ადმინისტრატორის გელა ინსარიძის თქმით, ტესტირებამ ხარვეზების გარეშე ჩაიარა. Read the rest of this entry

საუნივერსიტეტო ქრონიკები

სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს საპატიო ახალციხელი წოდება მიენიჭა;

უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი ეკონომიკის სპეციალობაზე 120 უფასო ადგილს აცხადებს;

8 სტუდენტმა ახალციხის მერის სახელობის სტიპენდია მიიღო.

6 ივლისი

გამოწერა

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,171 other followers

%d bloggers like this: