”მეცხრე არხი” | ახალციხის ტელეკომპანია

სხვადასხვა

 

 

 

auditis daskvna

აუდიტორული დასკვნა 2016 წელი

 

2

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 13 ივნისი

1

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 13 ივნისი. მე–2 ნაწ

 

 

12.

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 6 ივნისი

11.

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 6 ივნისი. მე–2 ნაწ.

 

11

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 30 მაისი

222

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 30 მაისი. მე–2 ნაწ.

 

 

3

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 23 მაისი

2

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 23 მაისი. მე2 ნაწ.

 

m2

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 2 მაისი

m1

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 2 მაისი. მე–2 ნაწ.


 

უფასო დრო

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 8 მაისი

 

 

 

 

1

აუდიტის დასკვნა 1–ლი ნაწილი

2

აუდიტის დასკვნა. მე–2 ნაწილი

 

 

 

cesko

ცესკო

 

 

1

შესაბამისობის დეკლარაცია

 

2

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 8 თებერვალი

 

დონორები

top.ge

TOP.GE